Workflow Manager ניהול זרימות עבודה

Workflow Manager
Workflow Manager

ניהול זרימות עבודה ותהליכים עסקיים

מודול ניהול זרימות העבודה והתהליכים, SignatureIT Workflow Manager, הינו יישום עצמאי המשתלב בפתרונות השונים אותם אנו מציעים. באמצעות המודול ניתן לייעל ולשפר תהליכי עבודה ליצירה של תוכן, נתונים ומידע החיוניים לשיווק ולמכירות ובפרט בערוצים הדיגיטליים.

ה-Workflow Manager מספק כלים גרפיים להגדרת משימות ותהליכי האישור הנדרשים בכל שלב בתהליך, מאפשר לבקר ולערוך תהליכים קיימים ולהתערב במידת הצורך בתהליכים שכבר יצאו לדרך.

למשתמשים אשר לוקחים חלק בתהליכים, מוצגים מסכי "משימות" כאשר לכל משימה ניתן להציג תיאור, קדימות, בעלי תפקיד רלוונטיים ועוד. התראות נשלחות, באופן אוטומטי, כהודעות לצדדים השותפים לתהליכי העבודה.

היסטוריית סבב שינויים מפורטת נרשמת באופן אוטומטי עבור כל שלב בתהליך ומספקת דוחות למנהלים על סטאטוס המשימות ואופן השלמתן. ניתן להעשיר את המידע על ידי הוספת הערות והסברים.

workflow
ה-Workflow Manager מאפשר:
 • העשרה וטיוב מידע אודות מוצרים ושירותים
 • הגדרת זרימות עבודה באופן קל בממשק גרפי
 • ניהול ובקרת תהליכים על ידי סבבי אישורים
 • הגדרת סבבי אישורים סדרתיים או מקביליים
 • התראות למשימות למשתתפים בתהליכי עבודה
 • דוחות בקרה וסטאטוס התקדמות למנהלים
 • ייעול תהליכי עבודה בין המעורבים בתהליכים
 • קיצור משך הזמן הנדרש להפצת המידע והנתונים על מוצרים ושירותים

Workflow Manager

מנגנון מתקדם לניהול זרימות עבודה להגדרת תהליכי עבודה ליצירה, עדכון וניהול תוכן, מידע ונתונים על מוצרים ושירותים. שילוב של ה-Workflow Manager עם יישומי מסחר אלקטרוני או ניהול מידע מאפשר הפצה ושיתוף של תוכן, מידע ונתונים באופן מדויק ועשיר יותר, במהירות וביעילות.

 • Create Workflow
  יוצרים זרימות עבודה לתהליכים לטיוב מידע ונתונים והעשרתם
 • Control Workflow
  מנהלים ומבקרים תהליכים באופן אוטומטי על ידי סבבי אישורים
 • Optimize Workflow
  מייעלים תהליכי העבודה ומקצרים את ה-time to market

מה אנחנו עושים