Data Management ליישום טרנספורמציה דיגיטלית

Data Management
Data Management

פתרון רחב ומקיף ליישום מערכות ניהול נתונים וידע לארגונים, משרדי ממשלה וחברות גדולות.

בעשור האחרון ארגונים וחברות מכל הסוגים והגדלים חווים צמיחה משמעותית בהיקף המידע העסקי שהם יוצרים ומתחזקים. המידע עשיר, רחב, מהיר ומגוון יותר מאי פעם. הנתונים מגיעים משלל ערוצים ומקורות, מתעדכן במהירות על בסיס יומי, מדי שעה ובזמן אמת, עשיר ומגוון וכולל מדיה עשירה, מסמכים עם טקסט חופשי ונתונים בפורמט קבוע.

נתונים מלאים, מהימנים, רלוונטיים ומסונכרנים הם הבסיס להפעלת עסק דיגיטלי מצליח. מערכות לניהול מידע ארגוני (Enterprise Information Management) מאפשרות לחברות וארגונים לנהל את המידע שלהם המתפרס על קשת רחבה של אגפים, מחלקות מקצועיות, משתמשים פנימיים וחיצוניים, מערכות ליבה שונות, תהליכים עסקיים. לנהל מידע מובנה, תוכן ומידע לא מובנה ומבוזר ומסייעות לשתף את המידע עם העובדים, לקוחות, ספקים ושותפים עיסקיים.

SignatureIT Data Management Platform 

פלטפורמה חדשנית ופורצת דרך ליישום טרנספורמציה דיגיטלית, מסייעת לארגונים ועסקים להשיג תצוגה של 3600 על הנתונים, לנהל תהליכי עבודה לארגון המידע, לחפש ולאחזר נתונים ממקורות שונים, לשתף וליצור יישומים וממשקי משתמש עשירים.

data management

פתרון רחב ומקיף ליישום מערכות ניהול נתונים וידע

 • ניהול טקסונומיה ארגונית
 • ניהול קבצים ואובייקטים מקושרים
 • ניהול תהליכי עבודה
 • מנוע חיפוש ואחזור רב עוצמה
 • החצנת המידע לערוצים מרובים (Omni Channel)
 • ניהול משתמשים והרשאות
 • שכבת ממשקים מובנית וגמישה

הפלטפורמה מאפשרת:

 • נתונים מהימנים ומדויקים
  שליטה על האופן שבו הנתונים נוצרים ומתעדכנים מונע שגיאות במידע ולספק מידע ונתונים מהימנים ומדויקים
 • מידע שלם עשיר ומטוייב
  שילוב ואיחוד מידע ממקורות שונים, העשרה וטיוב, אכיפת כללים לתקינות הנתונים מספקים מידע שלם ועשיר
 • עקביות על פני הערוצים
  ניהול המידע במקום אחד ואחוד המהווה Single Source of Truth למידע ושיתופו באופן אחיד ועקבי בכל הערוצים

קבוצת Signature-IT משלבת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים
ומתודולוגיות ליישום טרנספורמציה דיגיטלית

עסקים וארגונים נדרשים להעביר הן למשתמשים פנימיים והן ללקוחותיהם מסרים, מידע ונתונים עשירים, רלוונטים ומסונכרנים בין הערוצים השונים ולהציגם במגוון מכשירים ופלטפורמות. ניהול ישויות מידע לא-אחידות, מודל נתונים גמיש, עוצמה בשליפה ואחזור נתונים, ניהול תהליכי עבודה ורב-ערוציות הם הכלים הדרושים למימוש יישומים בתהליך טרנספורמציה דיגיטלית.

אנו משלבים פתרונות ודיסציפלינות לארגון מידע ופיתוח טקסונומיה, חיפוש ואחזור מידע במאגרי מידע מבוזרים, לא אחידים (Big Data), התמחות באפיון מסע לקוח וחווית משתמש, הסבה וטיוב נתונים ליישום טרנספורמציה ארגונית עבור הארגונים והעסקים הגדולים במשק.

 • Development of taxonomy
  פיתוח טקסונומיה ארגונית רב-ערוצית
 • Integrate information
  מיזוג נתונים ממקורות שונים הסבות, טיוב, והעשרת מידע
 • Solutions development
  יישום פתרונות להנגשת המידע ואחזורו

מה אנחנו עושים